Brug verdensmålene som kompas for din ledelse og innovation

Lene Gammelgaard

Thought leader, international foredragsholder, stifter af virksomheden ”Human Innovation” samt modtager af EU Business Enterprice Award for ”Excellence in Innovating & Sustainable Corporate Strategy Solutions”

Hvem er Lene Gammelgaard
Lene Gammelgaard er globalt efterspurgt thought leader og Business Speaker med fokus på at accelerere bæredygtighed som virksomhedsstrategi. Lene Gammelgaard har mere end 25 års erfaring i at mobilisere agil innovation i mennesker. Lene har udviklet The Everest Way, som er mentale strategier, der mobiliserer ledelse, organisationer og individer til at være medskabere af fremtiden. The Everest Way giver innovative adfærdsændringsmetoder, som vil transformere, hvordan du tænker, innovere og præstrere – med fokus på at skabe resultater.
Lene Gammelgaard nåede i 1996 toppen af Mount Everest, som den første skandinaviske kvinde – og Mount Everest ændrede hele hendes måde at se livet på.

Det får du ud af et foredrag med Lene Gammelgaard
Lene Gammelgaard giver dig indsigt i, hvad der skal sættes i værk for, at en organisation kan blive mere innovativ. Tilhørerne til Lenes foredrag vil få lyst til mere, og metoden til at gå i gang – med det samme. Lene Gammelgaard deler livligt de enkle trin til at programmere din hjerne til at fokusere og holde ud, indtil du har opnået, hvad du og dit team har sat af mål, som skal opnås. Lene Gammelgaard giver dig værktøjer til at udvikle din udholdenhed, så du kan skabe den fremtid, som du stræber efter.

Derfor skal du booke et foredrag med Lene Gammelgaard
Lene Gammelgaard har en klar passion for at udvikle mennesker. Hun er en klassisk idealist, visionær og futurist, som altid skaber bro mellem status quo og innovationer, der leder ind i fremtiden med fokus på, hvad der skal til for at forbedre status quo. Hvad skal der til for, at mennesket får realiseret deres medfødte ressourcer for derigennem at finde ro og glæde i livet?

Du kan også booke Lene Gammelgaard til online foredrag og virtuelle arrangementer

Foredrag

Decency leadership

Risikovillighed er forudsætningen for innovation. Anstændighedsledelse lyder måske indledningsvist naivt og langsigtet. Men Decency leadership vil bidrage til, hvilke virksomheder, der overlever i fremtiden.

Decency leadership er for alle, der tør medskabe en fremtid, der er værd at arbejde i. Hvordan mobiliserer du fornyet håb og kontinuerlig kampånd i dig selv og dine medarbejdere?

Ifølge den seneste undersøgelse fra Microsoft overvejer mere end 40 % af den globale arbejdsstyrke at forlade deres job i år. Millioner har allerede sagt op. Dette er en forudsigelig reaktion, hvor det bliver tydeligt, at enkeltpersoner ikke behandles med grundlæggende medmenneskelig indsigt af arbejdsgivere og politikere. Når ledere ikke behandler individet med reel anerkendelse af, at vi er levende væsner, efterlader det opgivelse af ønsket om at bidrage til fællesskabet.

Fastholdelse af talentfulde medarbejdere er den nye udfordring for ledere. En del af problemet er, at mens økonomiske incitamenter er en start, betyder skift i prioriteter, at det ikke kun handler om pengene. Folk er villige til at få ned i løn, for at arbejde for en virksomhed, der er i overensstemmelse med deres værdier. Og for at blive behandlet anstændigt. Individet ønsker at føle sig som en del af noget større, et firma med en meningsgivende mission, menneskelig kultur, værdsættelse og transparente værdier.

Decency leadership er til ledere, der virkelig vil lede transformationer og udvikle de bæredygtige missioner, der sandsynliggør en plads i den globale konkurrence. Den anstændige leder, som har en bæredygtighedsmission, som giver mening for de mennesker, der er medskabere af resultatopnåelsen, kan fastholde og tiltrække talentfulde mennesker, der pt. er stor global efterspørgsel efter.


Human Innovation

Human Innovation er til hele organisationer, teams og enhver gruppe af mennesker, som stræber ud over status quo. Human Innovation giver dig en mental teknik til at stile mod den fremtid vi drømmer om, og giver dig opskriften til, hvordan vi tilpasser os den hastigt foranderlige samtid – befriet for eksistentiel angst for, hvad der venter.

Den nuværende tendens er potentielt starten på en langsigtet mulighed for at opbygge en konkurrencefordel ved at innovere en bæredygtig virksomhedsvision i overensstemmelse med de globale bæredygtighedsmål. Virksomheder og ledere, der innoverer missioner, der bidrager til noget større, der giver mening for den enkelte, fastholder og tiltrækker toptalenter.

Human Innovation mobiliserer innovationstrang med fokus på missioner, der bidrager til innovation af produkter og processer. Så længe at disse nyskabelser bidrager til at menneskers liv bliver bedre at leve. Missioner med mening, der bidrager til noget større giver fornyet håb og kontinuerlig kampgejst.

Human Innovation giver dig metoder til, hvordan du kan innovere og fastholde viljen til at nå tilsyneladende urealistiske mål uden at brænde ud.


The Everest Way

The Everest Way er verdens mest innovative transformationsmetode. Denne metode er for alle, som vil mere. Du får med The Everest Way en projekt- og procesmetode samt mentale strategier, der er testede på ekstreme og varierende målopnåelser. Der er ingen teori. Kun hard fact resultater fra virksomheder over hele verden.

Teknikkerne er udviklet baseret på førstehåndserfaringer fra ekstrem bjergbestigning, 24 års implementering af The Everest Way verden over kombineret med den nyeste hjerneforskning.

The Everest Way handler om at skabe et klart fokus, have viljen til at udholde, hvilket vil skabe ekstraordinære resultater. Både for det enkelte individ, virksomheder og organisationer.

The Everest Way giver ansvaret for fremtiden til de mennesker, som skal leve med konsekvenserne. 


 

Referencer på vej!