Styrk dit samarbejde med pårørende og unge

Hanne Gullestrup

Ekspert i samarbejde med pårørende og dialog med unge, der har det svært. Forfatter til bogen "Pårørende på tværs - pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde. Danmarks repræsentant for canadiske LivingWorks ift. mental trivsel og selvmordsforebyggelse.

Hvem er Hanne Gullestrup
Hanne Gullestrup er uddannet cand. mag og certificeret træner ved LivingWorks i Canada, og har arbejdet professionelt med undervisning i pårørendespørgsmålet siden 2007. Hanne arbejder professionelt med fagpersoner om samarbejde med pårørende på både hospitaler, i kommuner, på bosteder og i institutioner af enhver art og kvalificerer UU-vejledere, lærere og pædagoger der arbejder med unge i trivselsfremmende samtaler.

Derudover er Hanne Gullestrup forfatter til bogen ”Pårørende på tværs – pårørende som deltagere i det tværprofessionelle samarbejde”, udgivet i 2016 på forlaget Munksgaard. Bogen er den første, der beskæftiger sig professionelt med samarbejdet med pårørende. Hanne har også skrevet kapitler om samarbejde i Basisbog i Fysioterapi (2017) og Rehabilitering - en grundbog (2023)

Det får du ud af et foredrag med Hanne Gullestrup
Hanne Gullestrup vil give dig et værdifuldt indblik i, hvordan du tilgår dialog med pårørende og unge på en konstruktiv måde, så samarbejdet giver værdi for både fagprofessionelle, den pårørende/borgeren respektive den unge. Hanne Gullestrup giver dig konkrete værktøjer til at styrke din kommunikation og samarbejdet med pårørende/unge i et nyt perspektiv, der supplerer de eksisterende faglige perspektiver og tilgange til opgaverne.

Derfor skal du booke et foredrag med Hanne Gullestrup
Pårørende og unge er ofte i en skjult vinkel og forstås i fordomsfulde, ukonstruktive perspektiver. Dette vil Hanne Gullestrup gerne ændre . Gennem styrket samarbejde med pårørende/ den unge kan dyrebare personaleressourcer undgå at blive spildt på destruktive konflikter. Med præcise kommunikationsværktøjer kan pårørende inviteres til at samarbejde konstruktivt og unge kan styrkes i deres identitet - uden at den professionelle har nødig at udøve terapi eller være lommepsykologer. Hanne Gullestrup giver dig værdifulde indsigter og nye perspektiver til dit professionelle arbejde.

Du kan også booke Hanne Gullestrup til online foredrag og virtuelle arrangementer

Foredrag

Mens vi venter på psykologen - Støtte til unge under pres

Mere end hver fjerde ung mellem 15 og 25 år får brug for psykologhjælp. Men da der mange steder er lang ventetid på behandling, bliver den unge efterladt i et limbo, som påvirker deres uddannelse og sociale liv.

Hvordan kan du som fagprofessionel  dels forebygge, at indre smerte vokser sig stort og bliver et patologisk problem, dels lindre og hjælpe den unge i ventetiden på adgang til psykologhjælp? Hanne Gullestrup giver dig konkrete værktøjer til, hvordan du som lærer, pædagog, ven eller forældre – eller noget helt femte – stiller dig til rådighed og handler uden risiko for at gøre ondt værre. Du får værdifuld indsigt til, hvordan du lindrer den unges smerte, mens denne venter på den egentlige behandling. Og sidst men absolut ikke mindst – hvordan du kan gøre op med tabuet om mental lidelse, der forværrer situationen for den, der har det skidt.

Hanne Gullestrup giver dig i dette foredrag sit bud på, hvordan de mennesker, der er omkring den unge, kan stille sig til rådighed som medmennesker og mentorer.


Styrket samarbejde med pårørende - I en tid hvor der mangler hænder

Som professionel tilstræber man at se borgeren i et helhedsperspektiv og arbejde målrettet med faglige problemstillinger. I disse år har vi dog en situation, hvor vi pga. manglende hænder mangler ideer til at gøre netop det.

Hanne Gullestrup vil i dette foredrag give dig konkrete og værdifulde perspektiver til, hvordan et bevidst samarbejde med pårørende er en del af løsningen. For kan der findes udviklings- og læringspotentiale i klassiske konflikter med pårørende?

I dette foredrag vil du opleve, at Hanne Gullestrup kommer med sine bud på, hvordan du som fagprofessionel bruger pårørendes ressourcer konstruktivt i en tid, hvor der mangler hænder. Dette vil betyde, at du undgår at bruge dyrebare ressourcer på konflikter med pårørende. Du vil se pårørende i et andet perspektiv og forstå, hvordan de pårørende kan blive medspillere, der kan drages nytte af uden at gå på kompromis med fagligheden.


Referencer er på vej!