Forstå klimaforandringernes konsekvenser og muligheder

Jesper Theilgaard

Ekspert i klimaformidling, forfatter og foredragsholder

Hvem er Jesper Theilgaard
Jesper Theilgaard har en lang karriere som meteorolog bag sig – blandt andet med 28 år i Danmarks Radio på tv-avisen, hvor han udviklede sin meget håndgribelige og nærværende formidlingsevne af vanskelige spørgsmål. Det har Jesper Theilgaard brugt i sine utallige foredrag om klimaforandringer. Udover foredrag giver han keynotes på mange konferencer – også internationalt. Han er medstifter af Climate without Borders, hvorigennem han har et stort netværk af kolleger verden over, hvor de udveksler data og viden om hændelser, der relaterer sig til klimaforandringer.

Jesper Theilgaard har skrevet mere end 30 bøger for voksne og børn om vejret og klimaet og har bl.a. modtaget Gyldendals faglitterære pris i 2007 for sit store værk ”Det danske vejr”.

Det får du ud af et foredrag med Jesper Theilgaard
Jesper Theilgaard designer altid sit foredrag efter dine ønsker, behov og situation. Det handler i høj grad om at sætte klimaforandringer ind i et perspektiv, der gør det nærværende for tilhørerne, så det bliver håndgribeligt. Selvom det er naturvidenskab, er det ikke nødvendigvis uforståeligt. Det evner Jesper Theilgaard, som derfor er en af de mest anvendte foredragsholdere i landet på netop klimaområdet.

Derfor skal du booke et foredrag med Jesper Theilgaard
De fleste virksomheder og foreninger er nødt til at forholde sig til klimaforandringerne. Emnet står højt på den politiske dagsorden og forbrugerne lægger meget vægt på, at virksomhederne tager det seriøst. Efter et foredrag eller en keynote af Jesper Theilgaard forstår du, hvorfor det er så vigtigt, og han faciliterer også gerne workshops, der tager udgangspunkt i netop din virksomhed.

Du kan også booke Jesper Theilgaard til online foredrag og virtuelle arrangementer

Foredrag

Fremtidens forretning er bæredygtig

Klimaforandringer ændrer vores verden, og det giver store udfordringer. Ikke kun for vores samfund, men også for de virksomheder, som skal agere i samfundet. Men for virksomhederne kan klimaforandringerne også medfører nye muligheder for vækst og udvikling – hvis de formår at gribe dem i tide.

FN’s generalforsamling vedtog i 2015 de så berømte 17 verdensmål. Disse har en enorm betydning for virksomheder over hele kloden, fordi der nu er konkrete retningslinjer, og virksomhederne har mulighed for at differentierer sig fra konkurrenterne ved at relatere til verdensmålene.

Jesper Theilgaard vil i dette foredrag give dig et indblik i klimaforandringer og de 17 verdensmål. Du vil også opnå viden omkring, hvordan I som virksomhed kan anvende verdensmålene og være med til at gøre en forskel for både klima, miljø og fremtidens generationer. 


Da vejret blev en nyhed

At klimaforandringer kommer til at påvirke vores hverdag har de fleste erkendt. Klimaet forandrer sig fortsat med hastige skridt – måske ligefrem for hastigt? Men det har taget meget lang tid før erkendelsen er blevet udbredt og ikke mindst accepteret.

Hvilken rolle har medierne spillet? Og kunne vi have været et andet sted, hvis medierne havde indtaget en langt mere aktiv rolle i den nødvendige vidensudbredelse?

Jesper Theilgaard har gennem sit arbejde fulgt udviklingen med klimaet tæt gennem de sidste 27 år. Heriblandt også udvikling i, hvordan medierne vælger at dække klima- og vejrkatastrofer, som vi oplevere oftere og oftere.

Jesper Theilgaard vil i dette foredrag give dig indsigt i, hvilken betydning mediernes dækning af klimaforandringer og miljøkatastrofer har for vores opfattelse og forståelse.


Din hverdag i en klimaforandret verden

Vejret og klimaet er under konstant forandring. Ikke kun på andre breddegrader, men også vore egne herhjemme i lille Danmark. Klimaforandringerne ses tydeligt. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Kolde vintre med masser af sne er næsten fortid, hvorimod at oversvømmelser og varsler om skybrud nærmest er blevet hverdag.

Der er mange myter om klimaet og, der er tilsvarende ligeså mange opfattelser af, hvad klimaændring og global opvarmning er. Det gælder både den videnskabelige baggrund, konsekvenserne samt de nødvendige tiltag for at imødegå konsekvenserne.

FN’s klimapanel IPCC fastslog allerede i 2013, at klimaforandringerne er i gang for fuld skrue – og de er menneskeskabte, hvor den direkte årsag er afbrænding af fossile brændsler, som kul, olie og gas. CO2 niveauet har aldrig været højere de seneste 400.000 år. Alene dette bør give anledning til bekymring.

Hvad er konsekvensen af disse forandringer? Hvad har det af betydning for fremtiden? Og hvad kan du som menigt medlem af menneskeheden gøre til forskel?

Spørgsmålene er mange. I dette foredrag vil Jesper Theilgaard give dig et letforståeligt og værdifuldt indblik i den komplicerede debat. Men Jesper Theilgaard vil også komme ind på hvilke muligheder forandringerne også giver os – hvis vi er modige nok til at gribe dem.


 

Referencer på vej!