Her finder du vores generelle betingelser

Generelle betingelser

Foredragsholderens afbud

Foredragsholderen kan melde afbud til et aftalt arrangement/aftale, hvis én af nedenstående årsager gør sig gældende:

a) Sygdom eller svangerskab
b) Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud
c) Fast engagement af mindst 7 dages varighed inden for 30 dage hos samme arbejdsgiver, såfremt der afgives varsel på mindst 21 dage med behørig dokumentation for det nye engagement
d) TV-engagement på landsdækkende station, såfremt der afgives et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement.
Såfremt foredragsholderen melder afbud, forpligter foredragsholderen og SPEAKERSlounge sig til i fællesskab at forsøge at fremskaffe en anden kvalificeret engageret i stedet for, såfremt at dette er muligt og ønskes af kunden.

Afbestilling og flytning

Ved afbestilling indtil 6 uger før afholdelse betales 25 % af prisen. Ved afbestilling frem til 4 uger før afholdelse betales 50 % af prisen. Ved afbestilling mindre end 4 uger før afholdelse betales 100 % af prisen.

Det er muligt at flytte arrangementet/aftalen til et andet tidspunkt mod nedenstående gebyr; Indtil 6 uger før afholdelse betales 15 % af prisen. Fra 4-6 uger før afholdelse betales 25 % af prisen. Ved mindre end 4 uger til afholdes betales 50 % af prisen.

Kundens forpligtelser

Eventuelle offentlige afgifter, KODA og Gramex eller lign., betales af kunden og er foredragsholder og SPEAKERSlounge uvedkommende.

Kunden er forpligtet til at sikre, at de tekniske krav er opfyldt samt sikre, at alt virker på dagen, inden foredragsholder ankommer.

Det er ikke tilladt at optage, transmittere eller live-streame – dette gælder både billede og lyd – uden skriftlig accept fra foredragsholder og SPEAKERSlounge.

Såfremt kunden og/eller foredragsholderen er medlem af en faglig organisation indenfor området, er pågældende pligtig at påse, at de indeværende kontraktanførte betingelser er i overensstemmelse med evt. overenskomster på området.

Foredragsholderens rettigheder

Foredragsholderen er berettiget til at undlade at opretholde aftalen, såfremt kunden ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at foredragsholder efter at have indfundet sig hindres i at opretholde aftalen som aftalt, er foredragsholder og SPEAKERSlounge berettiget til det fulde honorar.

Betalingsbetingelser

Faktura vil blive fremsendt 5 uger før afholdelse med forfald 14 dage før afholdelse. Kørsel i bil faktureres til følgende takst; 5,52 kr. pr. km. + evt. bro eller færge afgift. Anden transport efterfaktureres efter faktiske udgifter.

Ændringer

Enhver ændring i forhold til det aftalte kan kunne finde sted ved skriftlig accept fra både SPEAKERSlounge og foredragsholder.

Gyldighed

Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog foredragsholder i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre afholdelse på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler eller andre uforudsete hændelser.
Kontrakten er først bindende, når SPEAKERSlounge har modtaget den i underskrevet stand eller accept pr. e-mail fra både kunden og foredragsholder.

SPØRGSMÅL?

22 80 60 56

 Professionelle foredragsholdere

Professionel rådgivning 

 

Vi guider dig gennem processen

Send os en uforpligtende forespørgsel. Vi sidder klar til at hjælpe dig!