JENS-ANDRÉ HERBENER

Forfatter, debattør og foredragsholder

Han taler om religioner bygget på faglige teorier. Viden og erfaring er pejlemærker for religionsforsker Jens-André Herbener. Han foredrag om topaktuelle emner som klimaet, kristendommen i Danmark, og kønsroller. Alle emner er understøttet af Jens-Andrés teoretiske viden om religion. Han er også debattør i Politiken.

Jens-André P. Herbener har en helt speciel evne til at fange hans publikum med sin brede faglige viden om religion og er nationalt anerkendt for sit arbejde. Er du blivet nysgerrig på, og ønsker et spændende foredrag om religion, klima, samfund og kønsroller er Jens-André eksperten.

Jens-André P. Herbener er født i 1970 og cand.mag. i religionshistorie og semitiske sprog ved Aarhus Universitet i 1998 og mag.art. i samme fag ved Københavns Universitet i 2004.Sidstnævnte år modtog han Københavns Universitets guldmedalje for besvarelsen af en prisopgave om bibeloversættelse. 

Sprog
Dansk, Engelsk

Rejser fra
København

 

Om Jens-André

Jens-André Herbener har cand.mag., mag.art. i religionshistorie og semitisk filologi og forfatter til bøgerne "NATUREN ER HELLIG" og "LUTHER - ANTIDEMOKRAT OG STATSIDOL"
Han er fast debattør af religion i Politiken, forfatter til en række bøger og artikler og har været ansat ved Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitet og senest en årrække ved Syddansk Universitet.

En spændende indsigt i forskellige religioner bygget på professionel og faglig teori

– alt fra klimaforandringer, mandens rolle i samfundet og i parforholdet, samt religion og dens betydning.

Send en ufopligtende forespørgsel på Jens André her→

Foredrag


Foredrag: Fra demokrati til økokrati: Den store omstilling

Menneskeheden befinder sig i sin måske største krise nogensinde. Det er en grum konstatering: De globale klimaforandringer bliver værre og værre. Vestens overforbrug breder sig mere og mere til resten af verden. Vi bliver flere og flere mennesker på Jorden. Tilsammen en dødsensfarlig cocktail, ikke blot for mange andre arter, men også os selv.

Den historiske baggrund for krisen er en række revolutioner – bl.a. den industrielle, den konsumeristiske og den befolkningsmæssige revolution – der har medført, at menneskene i dag er blevet en dominerende geofysisk kraft. Den antropocentriske udvikling har kulmineret i, at vi er indtrådt i Antropocæn, menneskehedens tidsalder.

I tråd med efterhånden mange forskere slår dette foredrag til lyd for, at der i dag er brug for en økocentrisk modrevolution. Det indebærer, at selve vores samfundsstruktur, levevis, værdier, selvforståelse og forhold til Jordens andre levende væsner bør ændres til grunden, og det skal vel at mærke ske hurtigst muligt. Ellers er der reel risiko for, at det kan gå virkelig galt.

Foredraget giver en brugsanvisning til, hvordan vi kan foretage en omstilling til en samfundsmodel, der er bæredygtig for alle arter på Jorden. Nøglen består i, at den herskende antropocentrisme afløses af en økocentrisme på alle områder: Lige fra vores parlamenter, styreformer, forfatninger, love, rettigheder, medier, skoler, uddannelsessystem til vores energiforsyning, landbrug, arbejde, værdier, filosofier og religioner.

Velkommen til morgendagens økokrati.

Foredraget er baseret på min bog ”Grøn samfundsrevolution”, der udkommer i 2019.Foredrag: Verden har brug for Mænd

På samfundets bund er der et udtalt fravær af ligestilling. Her klumper mænd sig sammen. De begår således tre gange så ofte selvmord som kvinder. Omkring 95 procent af alle indsatte i fængsler er mænd. Omkring 75 pct. af alle hjemløse er mænd. Kvinder tager langt oftere initiativ til skilsmisse end mænd. Mænd begår op til seks gange så ofte selvmord som kvinder i forbindelse med skilsmisse og bliver generelt hårdere ramt af skilsmisse end kvinder.

Hvorfor klarer mænd sig dårligere end kvinder i det moderne samfund? En vigtig del af forklaringen kan være, at de mandeopgaver, der har været afgørende overlevelsesbetingelser i langt størstedelen af vores eksistens, i dag er blevet overflødige. I over 95 procent af vores historie som Homo sapiens har mænd været jægere og beskyttere. Men disse kernedele af mænds traditionelle eksistensberettigelse er i dag forsvundet – supermarkeder og politi er trådt i stedet – alt imens mænd stadig render rundt med en stenalderhjerne.

Er mænd i dag så blevet overflødige? Som dette foredrag viser, er det på ingen måde tilfældet. Tværtimod er der på væsentlige områder mere brug for stærke mænd end nogensinde før. Men mænds anlæg og opgaver skal nytænkes i forhold til vor tidsalders største udfordringer, f.eks. den dødsensfarlige klimakrise.

Kom og hør meget mere om, hvordan mænd kan blive ædle, modige helte og gøre en afgørende forskel for kvinder og verden.Giv naturen juridiske rettigheder

Udledning af de dødsensfarlige drivhusgasser er oftest fuldt lovligt. Udryddelse / omfattende reduktioner af arter er oftest fuldt lovligt. En fortsat massiv inddragelse og ødelæggelse af vild natur til fordel for landbrug, industri, bebyggelse og veje er oftest fuldt lovligt. Forurening af drikkevand og havvand er oftest fuldt lovligt. Dyrs lidelser på moderne landbrugsfabrikker er oftest fuldt lovligt. Osv.

Med andre ord: Når det kommer til beskyttelse af naturen, landbrugsdyr og vores alles eksistensgrundlag, er de eksisterende love stærkt utilstrækkelige. Heldigvis er der begyndende tegn på en økologisk vending i retssystemer og rettighedstænkning.

En bevægelse breder sig i disse år verden over, en bevægelse, der har potentialet til at revolutionere vores forhold til naturen. Den kæmper for, at der bliver udstedt en Verdenserklæring om Naturrettigheder, som afgørende komplement til FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Den ønsker at give naturen juridiske rettigheder, ligesom menneskene har det, dvs. gøre naturen til juridisk person med egne rettigheder i stedet for som nu, at være menneskenes ejendom. Det indebærer, at naturen skal ændre retlig status fra at være ejet objekt til at være et subjekt med egne rettigheder.

Dette foredrag vil give en udførlig introduktion til, hvad juridiske naturrettigheder er for noget, hvilken markant forskel de kan gøre for vores omgang med naturen, og hvor de allerede er blevet indført. Kampen for juridiske naturrettigheder kan sagtens blive den næste store rettighedsbevægelse efter kampene for afskaffelse af slaveri og for kvinders, sortes og homoseksuelles rettigheder.Er Danmark et kristent land?

Danmark er et kristent land. Det mener dronningen, Dansk Folkeparti, regeringen og mange andre. Tænk på vores historie, grundlov, værdier og folkekirke, siger de.

Ingen kan benægte, at kristendom historisk set har spillet en stor rolle i Danmark. Heller ikke, at 75 procent af danskerne er medlem af folkekirken, eller at stat og kirke er filtret sammen på en række områder. Men derfra og til at sige, at Danmark i dag er et kristent land er der langt.

Som dette foredrag vil vise, står nogle af vores mest centrale værdier som folkestyre, religionsfrihed, ytringsfrihed, seksuelt frisind og ligestilling af mænd og kvinder og af hetero- og homoseksuelle i modsætning til langt størstedelen af Bibelen og kristendommens historie. Ja, historisk set er de på mange måder opstået som modreaktioner på dette, konkret på de religionsforfølgelser, den censur og de royale diktaturer, der mange steder fulgte i reformationens kølvand i det kristne Europa.

Samlet set er ”Danmarks rod” ikke kristendom, som der fejlagtigt står i DRs public service-kontrakt. Danmark i dag er et produkt af en hel skipperlabskovs af forskellige forhold, der omfatter alt fra hedenskab, landbrug, adel, kongemagt, kristendom, Luther, jødedom, oplysningstiden, Grundtvig, seksualisering, naturvidenskab, kulturradikalisme, socialdemokratisme, demokrati, menneskerettigheder, kvindefrigørelse, ungdomsoprøret til en høj materiel levestandard. Ja, mere endnu.

Foredraget vil i øvrigt vise, at store andele af dem, der er medlemmer af folkekirken, ikke opfatter sig som religiøse og ikke ville melde sig ind i folkekirken igen, hvis de bliver meldt ud. Desuden at der er et hurtigt voksende antal trossamfund, der står uden for folkekirken, ligesom der er et voksende antal ateister, humanister og deslige.

 

Har du brug for hjælp, kan du kontakte én af vores konsulenter her→

 
Referencer

Nedenfor ser du en liste med udpluk af udtalelser og referencer. Hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybning af specifikke emner, er du velkommen til at kontakte os her.

Har du brug for hjælp, kan du kontakt en konsulent her →


Foredrag for 1100 deltagere 
Thomas’ foredrag gjorde en stor forskel på mit liv. Med en sjov fortælling og inspirerende råd, fik han mig til at implementere nye vaner i mit liv. 
Det gav mig et bedre forhold med min datter og jeg er blevet en person med mere overskud. 
Thomas er en fantastisk dygtig formidler og så er han også pisse sjov. Kan anbefales til alle virksomheder der ønsker mere trivsel for deres medarbejdere.

______

Fra Indstilling til Syddansk Universitets Undervisningspris

Jens André P. Herbener er så engageret og passioneret omkring sit forskningsområde, at han formår at tænde en gnist i sine studerende og inspirerer til videreudvikling hos dem. Han udfordrer sine studerende og sætter spørgsmålstegn ved dogmer og indgroede forestillinger. Han har sine meningers mod, men tvinger sine studerende til selv at tage stilling og skabe holdninger på et fagligt grundlag.

Jens André P. Herbeners forskning rækker vidt fra kronikker i dagblade, foredrag, læsebreve, artikler og bøger. Alle hans udgivelser danner grundlag for en objektiv og faglig debat. Hans passion rækker udenfor religionsstudiet og universitetets mure, dette viser han ved at inddrage den offentlige debat i sin undervisning, så den konstant er relevant for de problemstillinger, der er i samfundet lige nu."

Send en uforpligtende forespørgsel på Jens- André P. Herbener

- Du får svar inden for kort tid

  "Jens André P. Herbener er så engageret og passioneret omkring sit forskningsområde, at han formår at tænde en gnist i sine studerende og inspirerer til videreudvikling hos dem. Han udfordrer sine studerende og sætter spørgsmålstegn ved dogmer og indgroede forestillinger. Han har sine meningers mod, men tvinger sine studerende til selv at tage stilling og skabe holdninger på et fagligt grundlag. "

  ______

  Fra Indstilling til Syddansk Universitets Undervisningspris

  Relaterede foredrag

  Lone Herts, SpeakersLounge, foredrag, .

  Lone Hertz

  Stand-upper med substans LONE HERTZ Lone Hertz er efter mange år i branchen som foredragsholder, oplæser og skuespiller ...
  Foredrag Steffen Jensen, Steffen jensen foredrag, SpeakersLounge 2

  Steffen Jensen

  Beretninger fra Mellemøsten STEFFEN JENSEN Journalist og mellemøstkorrespondent for TV2Danmark, foredragsholder, forfatter. Ekspert i Israel-Palæstinakonflikten. For Steffen Jensen ...