SPEAKERSlounge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ring for professionel rådgivning Tlf. 53 80 90 04

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

GEORG JULIN

Kommunikationsrådgiver, journalist, underviser, programtilrettelægger for TV og radio, foredragsholder, eventudvikler, musikproducer, moderator/ordstyrer.

Georg Julin har i en lang årrække arbejdet med bl.a. virksomheder, bestyrelser, festivals, events, sang/musik og frivillighedsorganisationer, og herudover også offentlige forvaltninger om begrebet – samarbejde så alle føler sig involveret. 

Det er et kendt begreb, at vi mennesker har forskellige baggrunde - både social og uddannelsesmæssig, og heldigvis - men respekterer vi det i dagligdagen, specielt når der skal nytænkes og træffes beslutninger?

Georg Julin holder som optakt til en mulig workshop et foredrag, hvor han redegør for de forskellige typer af mennesker, som vi består af, og hvordan det kan lade sig gøre at få de ofte ret forskellige holdninger til at mødes i stor forståelse.

De mange års praktisk erfaring fra både den kunstneriske og frivillighedens verden, og ikke mindst virksomhedskulturen i Danmark, har givet stor viden om muligheder, frem for forhindringer.

Sprog
Dansk, Engelsk

Rejser fra
Bornholm

 

Om Georg

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC, lang journalistisk erfaring, uddannet i krisekommunikation fra Journalisthøjskolen og aktiv kor- og orkesterdirigent, har Georg Julin haft mennesker af meget forskellig baggrund helt tæt sig på i udviklingen af fælles opgaver – til en harmonisk løsning med gevinst for alle grupper af mennesker.

Det er et ”følelsesladet” foredrag og efterfølgende workshop, der tager udgangspunkt i et for virksomheden valgt aktuel emne.

 

Foredrag

Engagerende, inspirerende og relevant foredrag.Den fjerde alder – planlæg den i din tredje!

Alt for mange mennesker i Danmark har ikke for alvor har sat sig ind i, hvad sidste del af livet kan være og indebære, og at vi selv i stigende grad har, og får, et ansvar for at forvalte det. Et valg som hver enkelt af os selv skal tage – mens tid er – for hvis ikke vi gør det – er det et fravalg.

Missionen er at oplyse den helt almindelige dansker om det ansvar, som vi selv i stadig højere grad kommer til at tage for de sidste forventelige år af vores liv. Et valg som giver den enkelte en reel mulighed for at påvirke sin livskvalitet. Det kan bl.a. ske inden for områderne; motion i dagligdagen, kostforandring, nuværende bolig eller seniorbolig, oplevelser, pension, bank, offentlige myndigheder, testamente, mental omstilling, og ikke at forglemme – humor! Foredragene giver idéer og anbefalinger til den brede befolkningsgruppe – og til den enkelte. Foredraget henvender sig til 55+, da det allerede på det tidspunkt er muligt, hvis ønskeligt og nødvendigt, at omprioritere sin livsstil. Et godt input til virksomheders personalepleje!

Hvad vil vi egentlig bruge de år til, hvordan vil vi tilrettelægge dem, har vi disponeret økonomisk rigtigt, og hvad kan vi endnu nå at gøre for at vedligeholde, eller ligefrem øge livskvaliteten i de ekstra mulige tildelte år? Fremtidsforskerne siger, at vi i snit bliver 21 år ældre end tidligere generation.

Vi ved, at der i dagens Danmark er godt 1,4 million mennesker over 60 år, og at der er indsat over 4.315 milliarder på pensionsordninger, der over de næste 15 – 20 år kommer til udbetaling, og samtidig udløser ca. 1.400 milliarder til Statskassen!!! Fremtidsforskere mener endvidere, at mennesker over 60 år i stigende grad selv ønsker at bestemme over deres penge, da deres egne børn selv oparbejder arbejdsgiver- og lovbestemte pensioner.Tror vi på medierne – og hvorfor? 

Eller: Tror vi på medierne - og hvordan forholder vi os til fremtidens informationsstrøm?

Hver dag bombarderes vi med oplysninger om alt mellem himmel og jord. På en normal hverdag modtager mennesket mange tusinde informationer. Hver gang øjet opfanger 36.000 pixels, kan f.eks. hjernen kun fange de 12.000, og dermed bliver vi overstimuleret. Vi har ingen chance for at sortere, fordybe og reflektere i så mange informationer på én gang, og hvad tror vi så på?

Hvad er det medierne giver os, hvorfor, og er vi klar over budskaberne?

Eksempler på meget kendte danske pressehistorier – set fra en noget anden vinkel, hvor Georg Julin har været helt tæt på, eller selv involveret. Uddannet fra Journalisthøjskolen i krisekommunikation er Georg Julin hver dag opmærksom på, hvor medierne vil hen, og hvorfor – og hvor dybt manipulerende overskrifter og såkaldte ”breaking news” påvirker vores opfattelser af verden. Alt om sociale medier, medieforbrug og fremtidens enormt mange medieplatforme. Hvor blev den danske humor af? Kommunikation for alle aldersklasser.

“Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker”, sagde Victor Borge. Humor nedbryder afstande, og dermed forståelsen for mange livsvigtige emner mellem mennesker. Der er dog flere opfattelser af, hvad humor eller satire egentlig er for et begreb.

Georg Julin fokuserer i foredraget på, hvilken vej den danske humor er gået i tiden fra omkring 1950 og 40 år frem. I den tid hvor de elektroniske medier for alvor nedbrød grænserne for, hvad humor tidligere var betegnelsen for. Det tydeligste udtryk for humor er latteren, der adskiller mennesket fra andre skabninger, omvendt er latteren, fx den skadefro, ikke altid udtryk for humor.

Satire er derimod en kunstnerisk, gerne humoristisk, genre, der latterliggør og udleverer mennesker – og deres dumhed og unoder. Formålet er at underholde og revse ved at udstille mange former for tåbelighed eller uretfærdighed. Ofte med det formål at forbedre eller bekæmpe de tåbelige menneskers magt.

Undervejs i foredraget bliver der afspillet en række karakteristiske indslag, og givet eksempler på vittigheder, der engang var både ærbare og provokerende på en genial måde, der får publikum til at tænke i flere dimensioner af indholdet – ikke mindst på sig selv i situationen.

Et underholdende men også oplysende foredrag, hvor Georg Julin kigger ind bag skabelsen af humor og satire – med egne oplevelser og erfaringer.

Hjælpemidler: forstærker og højttalere kræves til medbragt afspiller med eksemplerHvor er verden på vej hen – og hvorfor ser vi det ikke?

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder. Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv -  (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig. Ikke mindst med sin store journalistiske medieerfaring fra både aviser, podcast, radio og TV har Georg Julin studeret og løbende sat sig ind i denne verdens udvikling som bringer os – ja, hvorhen? – Har vi tænkt over det, og ved vi nok om, hvilket muligt hamsterhjul vi træder i til daglig?

Foredraget er en kombination af medierelevante, politiske og religiøse betragtninger, set i lyset af den kolossale udvikling, der foregår i disse år, og som vi som enkeltindivid ikke følger nok med i. Det kendte demokrati er udfordret af både overvågningskameraer i millionvis med bl.a. ansigtsgenkendelse til myndighederne. (I Kina alene er der nu over 200 millioner kameraer installeret). Men også protestbevægelser via sociale medier rykker demokratiet med protester på tværs af politiske retninger, der i stedet kæmper for ”en sag” – se De Gule Veste i Frankrig, ”klimareligionen”, Hong Kong etc.

Georg Julin inddrager den udvikling, der foregår inden for robot- og IT-sektoren, inklusive 3D-teknologien, der er i gang med, og fremover producerer både bygninger, mad, fly og biler og forventelig frembringer en arbejdsløshed på 1/3 af jordens befolkning inden for en periode på 5-10 år. Hvem taler om det blandt politikere og medierne – mens sandheden rykker nærmere? Et følelsesladet og konkret oplysende foredrag med efterfølgende debat.


 Hvor har oplevelsesøkonomien bragt virksomhederne hen?

 Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder. Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv -  (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig, blandt dem:

 • igangsættelse af total ny udvikling af Hundested Havn
 • Oplevelsesnetværk Bornholm – en sammenslutning af mange meget forskellige oplevelsessteder
 • omstrukturering af hele fremtiden for Christiansø
 • inspirationsgrundlag for nytænkning af Møn som oplevelsesø
 • Wittrup Motel i Albertslund og dens succesfulde forandring til oplevelsesmotel og restaurant som ved etableringen i 1955
 • udvikling af Bornholmske lokale fødevareprodukter under navnet Gourmet Bornholm
 • Fra bord til jord – sjællandsk fødevareprojekt, hvor forbrugerne skal udfordre producenterne
 • Danske busoperatørers muligheder i fremtiden ved nye typer af oplevelser
 • Grønland – samarbejde mellem virksomheder og beboere om oplevelsesmuligheder i og mellem Sisimiut og Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)
 • Lammefjordens oplevelsesmuligheder – herunder specielt deres unikke fødevarer
 • Erhvervsturisme – en af fremtidens udviklingsplatforme
 • Sundhed og velfærd – medinitiativtager af helt ny velfærdsteknologi på det nye Fremtidens Plejehjem i Aalborg Kommune

…samt flere individuelle virksomheders forandringer af  produkter, ydelser og – indtjening. På foredraget vil der blive konkrete anvisninger på processer, baseret på erfaringer i ind- og udland.

I en verden med adskillige nye dagsordener, inklusive FN’s verdensmål, er det bydende nødvendigt for alle virksomheder at omstille sig, og oplevelsesøkonomien er et fantastisk værktøj inden for alle brancher - uanset om det er f.eks. sundhed, velfærd, IT, service, turisme, fødevarer eller – offentlige forvaltning. Foredraget kan kombineres med en workshop med konkrete emner for virksomheden.Hvordan samarbejder vi – og ved vi det?

Georg Julin har i en lang årrække arbejdet med bl.a. virksomheder, bestyrelser, festivals, events, sang/musik og frivillighedsorganisationer, og herudover også offentlige forvaltninger om begrebet – samarbejde så alle føler sig involveret.

Det er et kendt begreb at vi mennesker har forskellig baggrund - både social og uddannelsesmæssig, og heldigvis - men respekterer vi det i dagligdagen, specielt når der skal nytænkes og træffes beslutninger?

Georg Julin holder som optakt til en mulig workshop et foredrag, hvor han redegør for de typer af mennesker, vi består af, og hvordan det kan lade sig gøre at få de ofte ret forskellige holdninger til at mødes i stor forståelse. De mange års praktiske erfaringer fra både den kunstneriske og frivillighedens verden, og ikke mindst virksomhedskulturen i Danmark, har givet stor viden om muligheder, frem for forhindringer.

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC, lang journalistisk erfaring, uddannet i krisekommunikation fra Journalisthøjskolen og aktiv kor- og orkesterdirigent, har Georg Julin haft mennesker af meget forskellig baggrund helt tæt sig på i udviklingen af fælles opgaver – til en harmonisk løsning med gevinst for alle grupper af mennesker. Det er et ”følelsesladet” foredrag og efterfølgende workshop der tager udgangspunkt i et for virksomheden valgt aktuel emne.Frivillighed i hverdagen – en af de største bidragsydere til Danmarks kultur – og økonomi.

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC, lang journalistisk erfaring, uddannet i krisekommunikation fra Journalisthøjskolen, TV-og radiovært, og aktiv kor- og orkesterdirigent, har Georg Julin – også som frivillig – opnået store resultater der har sat sig mange synlige spor i det danske landskab. Det være sig oplevelser, omsorg, kultur, og virksomhedsudvikling.

Det frivillige element har altid haft en stor plads i hans hjerte med udgangspunkt i, at ethvert menneske indeholder unikke elementer, der skal tilgodeses for fællesskabets udvikling. Georg Julin fortæller levende om de mange samarbejder, hvor frivillige har været inddraget, både af virksomheder, men også af den lokale kultur, der dermed har fået lokale ambassadører for en bestemt sag, område og holdning.

Vi kender de mange frivillighedsorganisationer, som er unikke på hvert deres felt, men også individuelt er der stor gavn af samarbejdet mellem frivillige og ansatte. Georg Julin har mange eksempler på den udvikling, og hvad det bærer med sig - til gavn for den enkelte frivillige – og samfundet.

 

Har du brug for hjælp? Kontakt én af vores konsulenter her →

Moderator & Workshop

Moderator og Workshops.

Med en workshop går Georg Julin mere i dybden. Workshops kan tilpasses.Gennem mange år har Georg Julin været en forespurgt moderator/ordstyrer, både i foreningsregi, på Folkemøder og i radio/TV.

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder.

Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv -  (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig, og med sin store journalistiske medieerfaring fra både aviser, podcast, radio og TV, er han derfor en meget benyttet moderator/ordstyrer der grundigt sætter sig ind i de emner der skal debatteres. 

 


Workshops:

Hvordan samarbejder vi – og ved vi det?

Georg Julin har i en lang årrække arbejdet med bl.a. virksomheder, bestyrelser, festivals, events, sang/musik og frivillighedsorganisationer, og herudover også offentlige forvaltninger om begrebet – samarbejde så alle føler sig involveret.

Det er et kendt begreb, at vi mennesker har forskellige baggrunde - både social og uddannelsesmæssig, og heldigvis - men respekterer vi det i dagligdagen, specielt når der skal nytænkes og træffes beslutninger?

Georg Julin holder som optakt til en mulig workshop et foredrag, hvor han redegør for de typer af mennesker, vi består af, og hvordan det kan lade sig gøre at få de ofte ret forskellige holdninger til at mødes i stor forståelse. De mange års praktiske erfaringer fra både den kunstneriske og frivillighedens verden, og ikke mindst virksomhedskulturen i Danmark, har givet stor viden om muligheder, frem for forhindringer.

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC, lang journalistisk erfaring, uddannet i krisekommunikation fra Journalisthøjskolen og aktiv kor- og orkesterdirigent, har Georg Julin haft mennesker af meget forskellig baggrund helt tæt sig på i udviklingen af fælles opgaver – til en harmonisk løsning med gevinst for alle grupper af mennesker.

Det er et ”følelsesladet” foredrag og efterfølgende workshop der tager udgangspunkt i et for virksomheden valgt aktuel emne.Frivillighed i hverdagen – en af de største bidragsydere til Danmarks kultur – og økonomi.

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC, lang journalistisk erfaring, uddannet i krisekommunikation fra Journalisthøjskolen, TV-og radiovært, og aktiv kor- og orkesterdirigent, har Georg Julin – også som frivillig – opnået store resultater, der har sat mange synlige spor i det danske landskab.

Det være sig oplevelser, omsorg, kultur, og virksomhedsudvikling. Det frivillige element har altid haft en stor plads i hans hjerte med udgangspunkt i at ethvert menneske indeholder unikke elementer der skal tilgodeses for fællesskabets udvikling.  

Georg Julin fortæller levende om de mange samarbejder hvor frivillige har været inddraget, både af virksomheder, men også af den lokale kultur der dermed har fået lokale ambassadører for en bestemt sag, område og holdning.

Vi kender de mange frivillighedsorganisationer som er unikke på hvert deres felt, men også individuelt er der stor gavn af samarbejdet mellem frivillige og ansatte. Georg Julin har mange eksempler på den udvikling og hvad det bærer med sig - til gavn for den enkelte frivillige – og samfundet.

Brug for hjælp? Kontakt os her→

 

 

Presse & Personinfo


Pressemeddelelse i forbindelse med udgivelse af katalog på SPEAKERSlounge


Journalist, radio og TV-vært Georg Julin er nyt ansigt på SPEAKERSlounge fra 17. september.

Georg Julin har lagt en række nye initiativer op på hjemmesiden hos SPEAKERSlounge der viser bredden i den viden og erfaring han har efter mange år dels i medieverden, men også erhvervslivet.

Foredrag, workshops, medietræning, kommunikationsrådgivning, bestyrelsesarbejde og events for både virksomheder og frivillige organisationer er blot få af de sider som Georg Julin tilbyder.

Med en Master i Oplevelsesledelse fra RUC har Georg Julin arbejdet med virksomhedsinnovation over hele landet for at udvikle helt nye muligheder i den enkelte virksomhed, men også mellem områdets virksomheder. Med 14 års ansættelse i Invio – Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv -  (www.invio-net.dk), hvor Aalborg og Roskilde Universitet, samt CBS og Teknologisk Institut står bag, har Georg Julin en solid erfaring med resultater, både som leder og projektansvarlig. Ikke mindst med sin store journalistiske medieerfaring fra både aviser, podcast, radio og TV har Georg Julin studeret og løbende sat sig ind i denne verdens udvikling som bringer os – ja, hvorhen? – Har vi tænkt over det, og ved vi nok om hvilket muligt hamsterhjul vi træder i til daglig?

Den fjerde alder

På den sociale side har Georg Julin i de seneste år researchet på, skrevet en bog om, og arbejdet med området som dækker de 25 % af Danmarks befolkning der er over 60 år. Den bliver i snit 21 år ældre end forældrenes generation. Alt for mange mennesker i Danmark har dog ikke for alvor har sat sig ind i, hvad sidste del af livet kan være og indebære, og at vi selv i stigende grad har, og får, et ansvar for at forvalte det. Et valg som hver enkelt af os selv skal tage – mens tid er – for hvis ikke vi gør det – er det et fravalg. Missionen er at oplyse den helt almindelige dansker om det ansvar, som vi selv i stadig højere grad kommer til at tage for de sidste forventelige år af vores liv. Et valg som giver den enkelte en reel mulighed for at påvirke sin livskvalitet. Han kalder det den fjerde alder, da rekordmange mennesker i de kommende år ender med at leve til langt op i 80’erne og 90’erne. Et liv man skal forberede sig på – i Den tredje alder. OG, siger Georg Julin, langt de fleste klarer sig faktisk godt, selv om det ikke er det hverken politikere eller mediebranchen taler højt om. Den skævhed skal der rettes op på, og på foredragene er der eksempler og god råd til hvordan vi får en forbedret livskvalitet i – Den fjerde alder.

Georg Julin byder ind med flere livsanskuende foredrag og glæder sig til at blive en del af Speakers Lounge og møde virksomheder, foredragsinteresserede og at kunne arbejde i workshop med fremtidens erhvervsliv.

 

Kort personinfo


 • Seneste meget private TV-portræt kan ses direkte på følgende link: Stafetten TV2Bornholm – 12.04.2018
 • Georg Julin fortæller også åbent om sig selv i programmet fra 2017 Spørg Direkte på DK4 – klik på linket.
 • Georg Julin har, trods grunduddannelse i økonomi, IT og salg, hele livet haft udgangspunkt i kreative opgaver. Fra ung, og hele livet, er det frivillige arbejde desuden prioriteret højt.
 • Igennem alle årene har Georg Julin været leder af flere amatørkor, semiprofessionelle kor og ensembler, og allerede fra begyndelsen af 1970’erne, som en af pionererne i Danmark, i den rytmiske genre, i dag bedre kendt under betegnelsen gospel.
 • I takt med udviklingen i arbejdslivet har han suppleret sine uddannelser. Det gælder både innovation i oplevelsesøkonomi, intern og ekstern kommunikation, krisekommunikation, journalistik, og senest i 2009, en toårig Master i oplevelsesledelse fra Roskilde Universitet.
 • Fra 1977 til 1997 ansat i Danmark Radios underholdningsafdeling på radioen og med flere programrækker også på TV.
 • Siden 1997 tilrettelægger og vært på landsdækkende og regionalt TV. Programmer med uddybende interviews, musiktilrettelægger og præsentation, quiz og anden underholdning.
 • Georg Julin har været arrangør af, og konferencier ved langt over 350 koncerter, turnéer med danske og udenlandske kunstnere, musikproducer og medudgiver af over 50 danske CD’er.
 • Siden 1990 har han regelmæssigt holdt foredrag over hele Danmark om vedkommende og aktuelle emner i dagens samfund.
 • Ordstyrer ved debatter eller moderator ved virksomhedsarrangementer: mange års erfaring
 • I 14 år fast klummeskribent med humor som speciale under titlen “Højt Humør” i Familie Journalen.
 • Seneste projekt er en bog og foredrag over hele landet om “Den fjerde alder”. Råd og vejledning målrettet de 25 % af Danmarks befolkning, der nu er over 60 år.
 • Arbejder for tiden endvidere på Oplevelsesnetværk Bornholm for Invio (www.invio-net.dk). En række traditionelle og nye oplevelsesvirksomheder der bliver bundet sammen for at udvikle sig enkeltvis og i samarbejde – i en værdikædeinnovation. Målet er at lave oplevelsespakkerejser uden for højsæsonen på Bornholm. – Herudover facilitator på Christiansø i projektet “Det levende samfund”, samt andre lignende projekter i yderområder i resten af Danmark.

 

 

Send en uforpligtende forespørgsel på Georg Julin

- du får svar inden for kort tid!

”Siden 1990 har jeg regelmæssigt holdt foredrag over hele Danmark om vedkommende og aktuelle emner i dagens samfund.”

______
Georg Julin

Relaterede foredrag

Tatiana Pykhtina_SPEAKERSlounge foredrag Tlf. +45 27606005

Tatiana Pykhtina

back2basics - building world’s best workplaces TATIANA PYKHTINA Foredragsholder og rådgiver back2basics is an investment in your future ...
Hardeep Dhanjal, SPEAKERSlounge foredrag, Arbejdskultur, Forandring, Formidling, Kommunikation, Kultur, Ledelse & Lederudvikling, Medarbejderudvikling, Organisation, Personlig udvikling, Teamudvikling Udvikling

Hardeep Dhanjal

Positive forandringer i organisationen - ved at arbejde med de involverede menneskers mentale og følelsesmæssige tilstand. HARDEEP DHANJAL ...
Laura-Faurschou, foredragsholder-hos, foredrag, SPEAKERSlounge.dk, Tlf. 27606005

Laura Faurschou

Bliv en outstanding formidler - Lauras tilgang til præsentationsteknik er levende, humoristisk og dejlig konkret LAURA FAURSCHOU Foredragsholder, ...
Victor Fddersen, foredrag, foredragsholder, book foredrag, vinderteam, OL guldvinder

Victor Feddersen om vinderteams og vinderkultur

Vinderteams og vinderkultur - vinderteams har det sjovest og sikrer solid bundlinje i virksomheden VICTOR FEDDERSEN Foredragsholder, OL-guldvinder ...
Smild dig glad, bog, Jesper Bergstrøm, SPEAKERSlounge foredrag

Jesper Bergstrøm

Boost dit salg – ved at afkode og forstå dine kunders kropssprog JESPER BERGSTRØM CEO, foredragsholder, underviser og ...
Per Ryt-Hansen, SPEAKERSlounge foredrag, SPEAKS, find foredrag, foredrag, foredragsholder

Per Ryt-Hansen

Humor, trivsel og arbejdsglæde – i Ledelse, Teambuilding & Seniorstyrken PER RYT-HANSEN Direktør, foredragsholder og tidligere underviser på ...
Christina Busk, SPEAKERSlounge fordrag, foredragsholder, find foredragrag

Christina Busk

Moderne etik – og de etiske valg du står overfor som menneske, privat og professionelt CHRISTINA BUSK Direktør, ...

Steffen Andersen

Det har aldrig været vigtigere at forstå hvad vi spiser og hvorfor – udfordringer, muligheder og trusler ved ...
Grums, SPEAKERSLounge, foredrag, foredragsholder

Simon og Rasmus fra Grums

Gode historier om iværksætteri, bæredygtighed & kaffegrums – fra kaffegrums til hudpleje. Ja, den er god nok. SIMON ...
Steffen Lykke Rasmussen, SPEAKERSlounge, foredrag, foredragsholder, book foredrag

Steffen Lykke Rasmussen

OM SOCIALT IVÆRKSÆTTERI – et halvt år som hjemløs og nytænkning af de sociale indsatser STEFFEN LYKKE RASMUSSEN ...
Mikael kamper, SPEAKERSlounge, foredrag, tlf. 27606005, foredragsholder

Mikael Kamber

Skru op for arbejdsglæden og livsglæden – foredrag om positiv psykologi MIKAEL KAMBER Journalist, forfatter og foredragsholder. Inspirerende ...
SPEAKERSLounge ofredrag, Kenneth Collins, foredrag, find foredrag

Kenneth Collins

Smerte og stresshåndtering – kan reduceres med simple redskaber KENNETH COLLINS Kropsterapeut, stifter af Body Correction & foredragsholder ...
Tina Nielsen, SPEAKERSlounge foredrag, Tlf. 27606005

Tina Nielsen

Slip stressen – Tinas tilgang til stresscoaching er at koble selve coachingen med mentaltræning, for at opnå det ...
Osama Salame_SPEAKERSlounge foredrag_

Osama Salame

Historier, der rykker! – motivation, historiefortælling og effekten af storytelling OSAMA SALAME Motivational Speaker og Storyteller Jeg er ...
Henrik Skovdal, SPEAKERSLounge foredrag, tlf. 27 6060 05

Henrik Skovdal

Er du til grin? – Skal du virkelig trænge igennem foran en forsamling, virker din humor som den ...
Foredragholdere SPEAKERSlounge,_foredragsrække 2020, foredrag, foredragsholder

SPEAEKERSlounge Foredragsrække 2020

SPEAKERSlounge foredragsrække 2020 – kom til gratis foredrag og hør top professionelle oplægsholdere I 2020 afholder SPEAKERSlounge inspirerende ...
Tina Pakula, foredragsholder hos SPEAKERSlounge foredrag, foredragsholder, find foredrag, SPEAKERSlounge

Tina Pakula

Misforståede medarbejdere – Som leder kan du ikke eksekvere og forandre alene - du må derfor forstå dine ...
Pernille Taarup, foredragsholder. SPEAKERSlounge foredrag, find foredragsholder, foredrag

Pernille Taarup

Relationer – hun skaber menneskelig og forretningsmæssig udvikling og forandring i private og offentlige organisationer PERNILLE TRRAUP Foredragsholder, ...
Frederik Hansen, SPEAKERSLounge foredrag, foredragsholder, innovation, transformation

Frederik Hansen

Innovation, transformation og trendovervågning er vigtigere end nogensinde før – Bliv bedre forberedt til at håndtere en disruptiv ...
Lene Fischermann, SPEAKERSlounge foredrag, foredragsholder, find foredrag, foredrag, SPEAKERSlounge

Lene Fischermann

Lederskab med kraftfuld kommunikation - Er du leder, er det ikke nok at udøve ledelse LENE FISCHERMANN Lene ...
Foredragsholder-Søren-Matthiesen-Unge-stoffer-og-misbrug_SPEAKERSlounge

Søren Matthiesen

Fra narkoman til akademiker - vejen tilbage til livet SØREN MATTHIESEN Jurastuderende, foredragsholder og YouTuber Mit navn er ...
torben Lorentsen, Speakerslounge, foredrag

Torben Lorentsen

DIN styrke til succes - findes i din personlighed og passion!! TORBEN LORENTSEN Foredragsholder, underviser, mentor og menneske ...
Keld Jensen, SPEAKERSLounge foredrag, foredragsholdere

Keld Jensen

Du har 8-10.000 forhandlinger årligt – måske bør du lære hvordan du kan tackle dem bedre? KELD JENSEN ...
Henrik Bisbo, foredragsholder, Speakersklounge

Henrik Bisbo

Verdens ældste analyseværktøj – mere livskraftigt end nogensinde. HENRIK BISBO Erfaren leder fra det private erhvervsliv, team builder, ...
Amy Doherty Jönsson, speakerslounge, foredrag, foredragsholder

Amy Doherty Jönsson

Teenagementor som ALTID hepper på de unge - alle unge er i stand til at udvikle sig positivt ...
Bernt Lassen, Speakerslounge, foredrag, foredragholder

Bernt Lassen

Med fokus på at leve et godt og lykkeligt liv - i arbejde og fritid BERNT LASSEN Indehaver ...

Thomas Gerstrøm

Din kærlighed til barnet udtrykkes også med et nej! - han giver forældre øvelser, metoder og tro på, ...
Janni Bach, foredrag, Speakerslounge,

Janni Bach

Led som en leder - og dine medarbejdere arbejder med glæde JANNI BACH Organisatoriskpsykologisk konsulent / cand. comm. ...
Speakerslounge foredrag-talk-generation-z - 1

Jahanzeeb Ahmed & Antonio Roca

Myths and Truths about Generation Z - om de mange misforståelser, virksomheder har om denne generation JAHANZEEB AHMED ...

Yvonne Urban

"Fremtidens karriere" - når talen falder på forretning koblet med menneskers karrieredrømme og arbejdsmarkedets agile udvikling. YVONNE URBAN ...
Morten Brøgger, foredragsholder,SpeakersLounge, foredrag

Morten Brünning Brøgger

Unfolding Human Potential -Fremtidens lederegenskaber indebærer mod, kreativitet og nysgerrighed. MORTEN BRÜNNING BRØGGER Mentaltræner og erhvervscoach, Team- og ...
Marie Laursen, speakerslounge, pigen med glasknoglerne, foredragsholder

Marie Laursen

"Sæt turbo på din livsglæde" Ærlige og inspirerende foredrag om både sygdom, livsglæde, jernvilje og humor. Marie Holm ...
Kenneth Dreyer, Speakerslounge, foredrag, foredragsholder find foredrag1

Kenneth Dreyer

Træn din mentale styrke og skab resultater Hvordan kan du øge din mentale styrke? KENNETH DREYER Mentaltræner, coach ...
Jytte Hollender, SpeakersLounge ,foredrag, find foredrage, foredragsholder, karriereudvikling

Jytte Hollender

De tre tidstyper®, karriereudvikling for kvinder og forskellene på mænd og kvinders kommunikationsform JYTTE HOLLENDER Professionel underviser og ...
peter winther, speakerslounge, foredrag

Peter Winther

Foredrag om kundeloyalitet - foredrag om kundeloyalitet, mental sundhed, konflikter, forandringer og personlig udvikling. PETER WINTHER Loyalitetsekspert, forfatter, ...

Jette Blok

Do Less – Be More - Skab balance i din hverdag JETTE BLOK Foredragsholder, Coach, StressKonsulent, Terapeut, YogaMamma ...
Mathias Bruhn, SpeakersLounge, foredrag, personlig gennemslagskraft

Mathias Bruhn

Lær at brænde igennem i din karriere med stærke førstehåndsindtryk, præsentationer der huskes og karismatisk gennemslagskraft!  Mathias Bruhn ...
Mille Sjøgren, SpeakersLounge, foredrag, foredrgsholdere

Mille Bruun Sjøgren

Sådan tænker næste generation af arbejdstagerer MILLE BRUUN SJØGREN Foredragsholder, forfatter til bogen Digitale Nomader, indehaver af Millespeak ...
Sigga Birkvad, speakerslounge, foredrag, foredragsholdere

Sigga Birkvad

”Mental sundhed & livsstil” - du får det liv, du lever SIGGA BIRKVAD Selvstændig formidler med fokus på ...
Dorte Møller Madsen, SpeakersLounge

Dorte Møller Madsen

Sælger I stadig, som da der var ledning på telefonen? DORTE MØLLER MADSEN Foredragsholder, Digital Strateg og Forretningsudvikler ...