SPEAKERSlounge

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ring for professionel rådgivning Tlf. 53 80 90 04

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Mennesket i fokus!

Hun brænder for at sætte mennesket i fokus!

CARINA HECKSCHER

Inspirator, forfatter, foredragsholder og workshopfacilitator.

Carina Heckscher brænder for at sætte mennesket i fokus!

Som inspirator fokuserer hun på, hvordan man igennem autenticitet, dialog og fællesskab kan skabe en sund KULTUR. Siden 2011 har hun rejst land og rige rundt som foredragsholder og smittet publikum med sin energi og sit gå-på-mod, og hun har dømt ‘Janteloven sooo last season’!

Carina inspirerer og motiverer til handling, når hun inddrager sit koncept de 3 F’er FOKUS - FORANDRING - FORANKRING.

Hendes drive er at skabe rammen for den gode energi, der giver inspiration til at skabe en sund fællesskabskultur. Med hendes erfaringer og sit verdensbillede inspirerer og hjælper hun til at skabe den åbne og ærlige dialog, vidensflow og samspil i teams for at synliggøre den skjulte viden, der skaber ekstra bundlinje.

Udover at være inspirator og foredragsholder er hun forfatter til 5 bøger. I samarbejde med fagspecialister har hun udviklet mere end 55 forskellige sæt ‘SPØRGSMÅLSKORT der gør forskellen!’, der skaber nærvær, bedre dialog og udvikling - både på jobbet og privat.

Om Carina

Carina har været professionel Netværker siden hun var 18 år og startede egen virksomhed i 2004. De erfaringer hun har fra sine tidligere jobs i reklamebranchen og siden 2011 som foredragsholder og facilitator, bruger hun, når hun inspirerer og giver virksomheder værktøjer, der kan bruges til at skabe en sund FÆLLESSKABSKULTUR der forbedrer bundlinjen både personligt og i virksomheden.

"Jeg har verdens bedste job – jeg får mennesker til at lege hele livet på den seriøse og lærerige måde med ‘keep it simple’ redskaber’ Hendes fokus er på, hvordan man igennemautenticitet, dialog og fællesskab kan skabe en sund kultur"

______

Carina Heckscher

Send en ufopligtende forespørgsel på Carina Heckscher her→

Foredrag

TAG FEEDBACK-KULTUR SERIØST

Deltagerne bliver klædt på til at skabe en sund FEEDBACK-KULTUR i hverdagen.

En sund FEEDBACK-KULTUR = øget effektivitet + forbedret samarbejde + styrket arbejdsglæde

Deltagerne bliver introduceret til FEEDBACK, som er værktøjet til styrkelse af dialogen med fokus på anerkendelse og konstruktiv feedback. Med feedback som en naturlig del af hverdagen, bliver individer og teams løftet.

FEEDBACK-KULTUR fra ‘ME’ til ’WE’ kultur

Lederen definerer rammen > Sammen skabes fælles ‘spilleregler‘ > Alle tager ejerskab

Deltagerne får inspiration til, hvordan man tager feedback-kultur seriøst og effektivt sætter handling bag en vision og skaber en sund FEEDBACK-KULTUR. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en handlingsplan fyldt med hverdags eksempler, som kickstarter vejen mod en sund FEEDBACK-KULTUR.

Udgangspunktet er 3 parametre:

 • FOKUS på autenticitet
 • FORANDRING ved dialog
 • FORANKRING gennem fællesskab

Når der sættes fokus på en sund FEEDBACK-KULTUR, vil man opleve, at en åben og ærlig dialog skaber et stærkt samarbejde, der skaber mere: Glæde – Motivation – Effektivitet – Ejerskab


PROFESSIONEL & SPRUDLENDE KONFERENCIER 

En unik oplevelse for ledelse, medarbejdere og kunder!

Mangler I en professionel facilitator som kan skabe den røde tråd?

Carina Heckscher har 2011 arbejdet som konferencier og tilbyder professionel håndtering og facitilering af jeres arrangement. Derudover sørger hun for masser af positiv energi og sprudlende humør.

Carina præsenterer både den næste taler og giver deltagerne masser af netværksinspiration med på vejen, så pauserne bliver fyldt med masser af net-working energi.

 

Workshops

Workshops – vi går mere i dybden

Vores workshops tager udgangspunkt i alle Carinas foredrag, og her har vi muligheden for at gå endnu mere i dybden med de aktuelle emner som netop jeres virksomhed/organisation har lyst til og behov for at arbejde med. En workshop er typisk på 3-4 timer, men kan i øvrigt tilpasses netop jeres behov og muligheder.


Kunsten at give og modtage FEEDBACK  (Kan bookes som Workshop og forløb)

Fra ME til WE kultur
Få BEVIDSTHED om hvordan ITALESÆTTELSE og MINDSET kan skabe en sund FEEDBACK-KULTUR.

BOOK EN WORKSHOP og få prioriteret tid til at sætte handling bag jeres vision – at skabe en sund FEEDBACK-KULTUR. Der vil være adskillige facitilerede øvelser målrettet jeres ønsker og behov. I vil gå fra workshoppen med en handlingsplan fyldt med hverdags eksempler, som kickstarter jeres vej mod en sund FEEDBACK-KULTUR.

Med FEEDBACK som en del af hverdags rutinerne, bliver både individer og teams løftet. Gennem en sund FEEDBACK-KULTUR bliver arbejdsglæden styrket, arbejdsflowet bliver forbedret, og der bliver skabt stærkere relationer og en styrket bundlinje.

På workshoppen arbejder vi med FEEDBACK som et værktøj til at styrke dialog gennem anerkendelse og konstruktiv feedback.

Vi sætter FOKUS på forandring, så autenticiteten styrkes gennem inspiration og nærvær ved:

 • At acceptere adfærdsmønstre
 • At finde de ’blinde vinkler’
 • At synliggøre uudnyttet potentiale

Og FORANDRING skabes gennem dialog ved motivation af relationer ved:

 • At lytte og lære af hinanden
 • At forstå hvordan og hvornår der skal gives feedback
 • At forventningsafstemme og styrke dialogen

Og FORANKRING sikres gennem fællesskabet ved at sætte handling bag ordene og vidensdeling ved:

 • At spørge om og hjælpe hinanden
 • At give feedback og bruge den fremadrettet
 • At ’tale hinanden op’ og ’spille hinanden bedre’

 max. 24 personer.


KUNSTEN AT NETVÆRKE

Værdinetværk – en stærk relation til forskel!

Deltagerne bliver klædt på til at blive gode NETVÆRKERS og komme godt fra start, når de går i gang med at netværke bevidst og professionelt.

En BEVIDST NETVÆRKER

 • Tænker muligheder frem for begrænsninger
 • Er synlig og har interesse for andre
 • Netværker sit netværk og plejer det

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at netværke – bevidst og professionelt, så de kan netværke både privat og erhvervsmæssigt og skabe sig et stærkt Værdinetværk.

Deltagerne får inspiration til, hvordan man kan netværke – professionelt og strategisk, lære at tage kontakt til andre mennesker, small talke, vidensdele og fortælle om sig selv på en interessant måde, der får andre til at lytte. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod de stærkeste relationer.

Udgangspunktet er 3 parametre:

FOKUS på autenticitet

FORANDRING ved dialog

FORANKRING gennem fællesskab

Når man sætter fokus på at NETVÆRKE, oplever man, at en åben og ærlig dialog skaber de stærkeste relationer og man får øjnene op for, hvorfor et Værdinetværk er en vigtig brik i hverdagen.

Med en åben og ærlig dialog opnås de stærkeste relationer og den vigtigste vidensdeling.

Der tages udgangspunkt i Carina Heckschers bog ’VærdiNetværk – Der hvor du gi’r, får du mest læring og de stærkeste relationer!’.

Kan bookes som foredrag, workshop og forløb.


TØR DU VÆRE DIG?

Når uperfekt er perfekt!

Deltagerne bliver klædt på til at lære sig selv bedre at kende og få fornyet energi, så de kan leve et autentisk liv fra hjertet.

selvværd + selvtillid = selvkærlighed

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som giver dem modet til at sige til og fra, så de kan styrke deres selvværd og selvtillid og finde modet til at til at være sig selv.

Deltagerne får inspiration til, hvordan man kan ændre sit mindset, og komme ud af sin comfort zone, finde ind til kernen, se sig selv i spejlet, blive sig selv bevidst og have modet til at leve et autentisk liv fra hjertet. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en styrket selvopfattelse, så de kan sætte handling bag ordene – at styrke selvkærligheden, så de kan bevare sig selv.

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at netværke – bevidst og professionelt, så de kan netværke både privat og erhvervsmæssigt og skabe sig et stærkt Værdinetværk.

Deltagerne får inspiration til, hvordan man kan netværke – professionelt og strategisk, lære at tage kontakt til andre mennesker, small talke, vidensdele og fortælle om sig selv på en interessant måde, der får andre til at lytte. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod de stærkeste relationer.

Udgangspunktet er 3 parametre:

FOKUS på selvværd

FORANDRING ved selvtillid

FORANKRING gennem selvkærlighed

Når man sætter fokus på sig selv og forny sit mindset, oplever man, at det autentiske jeg giver troen på og viser vejen til selvkærlighed og lykke.


HVERDAGSSUCCES

- når idé, tro og mod bliver til handling

Der tages udgangspunkt i Carina Heckschers bøger ’123 livsMOD – Når livet leves fra hjertet’ og ’VærdiNetværk – Der hvor du gi’r, får du mest læring og de stærkeste relationer!’.

Kan bookes som foredrag, workshop og forløb.


FRA JOBSØGENDE TIL MULIGHEDSSØGENDE

Deltagerne bliver klædt på til at blive MULIGHEDSSØGENDE og prioritere tid til at sætte handling bag at få drømmejobbet.

En MULIGHEDSSØGENDE

 • Er autentisk
 • Tænker muligheder frem for begrænsninger
 • Inddrager sit Netværk

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at ændre adfærd og tænke muligheder frem for begrænsninger, så de har den nødvendige energi til at booste jobsøgningsprocessen mod drømmejobbet.

Deltagerne får inspiration til, hvordan man kan ændre sit mindset, og komme ud af sin comfort zone og sætte handling bag sine ord. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå hjem med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod drømmejobbet.

Udgangspunktet er 3 parametre:

FOKUS på autenticitet

FORANDRING ved dialog

FORANKRING gennem fællesskab

Når man sætter fokus på sig selv og sit mindset, oplever man, at det autentiske jeg giver troen på og viser vejen til drømmejobbet.


HVERDAGSSUCCES

– Når idé, tro og mod bliver til handling

Der tages udgangspunkt i Carina Heckschers bog ’Jobsøgende vs. Mulighedssøgende – Mindset, Personlig branding & Networking’.

Kan bookes som foredrag, workshop og forløb.


BLIV KARRIEREKLAR

Deltagerne bliver klædt på til at kunne NETVÆRKE sig til deres drømme-karriere.

En KARRIEREKLAR NETVÆRKER

 • Er sig selv
 • Tænker muligheder frem for begrænsninger
 • Er synlig og viser interesse for andre

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i at gøre drømme til virkelighed, så de bevidst kan sætte gang i deres karriere, når de er færdige på studiet og skal ud i erhvervslivet.

Deltagerne får inspiration til, hvordan man effektivt sætter handling bag en vision om at skabe en drømmekarriere med personlig branding, opbygning og brug af netværk. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå fra workshoppen med en handlingsplan, som kickstarter vejen mod drømmekarrieren.

Udgangspunktet er 3 parametre:

FOKUS på autenticitet

FORANDRING ved dialog

FORANKRING gennem fællesskab

Når man sætter fokus på at NETVÆRKE, oplever man, at en åben og ærlig dialog skaber relationer og et stærkt Netværk.

Jo mere man giver, jo mere får man igen!

Der tages udgangspunkt i Carina Heckschers bog VærdiNetværk – Der hvor du gi’r, får du mest læring og de stærkeste relationer!’.

Kan bookes som foredrag og workshop.

F.eks. sidste halvår af uddannelsen i folkeskolen, efterskoler og højskoler.


STÆRKE RELATIONER FRA STUDIESTART

De studerende bliver klædt på til at komme godt fra studiestart ved at styrke sammenholdet, skabe stærke relationer, så de kan falde godt til på det nye studium.

 

En STUDIEKLAR PERSON

 • Har modet til at være sig selv
 • Er oprigtigt interesseret i andre
 • Bidrager til fællesskabet

Deltagerne bliver introduceret til værktøjer, som styrker dem i have modet til at være dem selv, så de kan bidrage til fællesskabet, styrke deres relationer og skabe en sund FÆLLESSKABSKULTUR.

På workshoppen får deltagerne inspiration til, hvordan man skaber stærke relationer, når man har modet til at være sig selv og møde andre i en åben og ærlig dialog. Der vil være adskillige øvelser og de studerende vil gå fra workshoppen med inspiration til, hvordan man opbygger stærke relationer, så man falder godt til på sit nye studium.

Udgangspunktet er 3 parametre:

FOKUS på autenticitet

FORANDRING ved dialog

FORANKRING gennem fællesskab

Når man sætter fokus på at være sig selv, oplever man, at en åben og ærlig dialog skaber stærke relationer og et solidt fællesskab.

Tillid, tryghed og troværdighed skaber en sund FÆLLESSKABSKULTUR.

Kan bookes som kick-start facitilering, foredrag & workshop.

F.eks. introugen på efterskoler, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og højskoler.


TØR DU UDLEVE DIN IVÆRKSÆTTERDRØM

Deltagerne bliver klædt på til at blive en succesfuld IVÆRKSÆTTER, så de kan komme godt fra start, når de skal udleve deres drøm.

 En SUCCCESFULD IVÆRKSÆTTER

 • Er passioneret, energisk og har højt drive
 • Tænker muligheder frem for begrænsninger
 • Netværker sit netværk og plejer det

Der bliver introduceret værktøjer, som giver modet til at udleve sin drøm som iværksætter, så der kan tænkes i muligheder frem for begrænsning og skabe sig et stærkt Værdinetværk, som man kan udveksle idéer, erfaring og hjælp med.

Deltagerne får inspiration til, hvordan de kan finde deres unikke detaljer frem, sætte mål og følge op på målene og fortælle sin historie på en interessant måde, således at der kan opbygge en stærk forretning. Der vil være adskillige øvelser og deltagerne vil gå hjem med et ændret mindset, og en handlingsplan der giver dem modet til troværdig og personlig branding, der kickstarter vejen mod deres iværksætterdrøm.

Udgangspunktet er 3 parametre:

FOKUS på inspiration

FORANDRING ved motivation

FORANKRING gennem handling

Når du fokuserer, vil du opleve, at du har styrken til at gøre din drøm til virkelighed og skabe et Værdinetværk, der hjælper dig på din vej.

Hvis der virkelig er noget du gerne vil opnå, er du nødt til at sætte 123% FOKUS på det!

Der tages udgangspunkt i Carina Heckschers bøger ’123 erfaringer serveret på et sølvfad, fra mine 10 år som iværksætter’ og ’VærdiNetværk – Der hvor du gi’r, får du mest læring og de stærkeste relationer!’.

Kan bookes som foredrag & workshop.

Send en ufopligtende forespørgsel på Carina Heckscher her→

Referencer

Nedenfor ser du en liste med udpluk af de udtalelser og feedback vi har fået fra vores kunder. Hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybning af specifikke emner, er du velkommen til at kontakte os her.


Referencer er på vej!

Søg flere foredragsholdere her→

Bogudgivelser

VærdiNetværk – Der hvor du gi’r, får du mest læring og de stærkeste relationer!’ - 2017

’Jobsøgende vs MULIGHEDSSØGENDE – Mindset, Personlig branding & Networking’ - 2014

’123 erfaringer fra 10 år som iværksætter serveret på et sølvfad’ - 2014

’123 livsMOD – Når livet leves fra hjertet’ - 2013

’Networking – en del af min hverdag’ – 2011

 

Søg flere foredragsemner her→

Send en uforpligtende forespørgsel på Carina Heckscher

- du får svar indenfor kort tid!

Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra vores kunder og vil varmt kunne anbefale hende til andre.

_____
Christina Fangel Ovesen,
Booking & Sales Manager, IDA Mødecenter

Hun er i sandhed en networker i verdensklasse. Sidst men ikke mindst er hendes PowerPoint dejlig visuelle.

______
Jens Dahlsgaard,Partner og cheftræner hos NYE Visioner

Jeg kan på det varmeste anbefale Carina – især hvis I vil være heldige med vilje

______
Anne Chabert, Greve Erhverv

Relaterede foredragsholdere

Hardeep Dhanjal, SPEAKERSlounge foredrag, Arbejdskultur, Forandring, Formidling, Kommunikation, Kultur, Ledelse & Lederudvikling, Medarbejderudvikling, Organisation, Personlig udvikling, Teamudvikling Udvikling

Hardeep Dhanjal

Positive forandringer i organisationen - ved at arbejde med de involverede menneskers mentale og følelsesmæssige tilstand. HARDEEP DHANJAL ...
Victor Fddersen, foredrag, foredragsholder, book foredrag, vinderteam, OL guldvinder

Victor Feddersen om vinderteams og vinderkultur

Vinderteams og vinderkultur - vinderteams har det sjovest og sikrer solid bundlinje i virksomheden VICTOR FEDDERSEN Foredragsholder, OL-guldvinder ...
Smild dig glad, bog, Jesper Bergstrøm, SPEAKERSlounge foredrag

Jesper Bergstrøm

Boost dit salg – ved at afkode og forstå dine kunders kropssprog JESPER BERGSTRØM CEO, foredragsholder, underviser og ...
Per Ryt-Hansen, SPEAKERSlounge foredrag, SPEAKS, find foredrag, foredrag, foredragsholder

Per Ryt-Hansen

Humor, trivsel og arbejdsglæde – i Ledelse, Teambuilding & Seniorstyrken PER RYT-HANSEN Direktør, foredragsholder og tidligere underviser på ...
Christina Busk, SPEAKERSlounge fordrag, foredragsholder, find foredragrag

Christina Busk

Moderne etik – og de etiske valg du står overfor som menneske, privat og professionelt CHRISTINA BUSK Direktør, ...
Grums, SPEAKERSLounge, foredrag, foredragsholder

Simon og Rasmus fra Grums

Gode historier om iværksætteri, bæredygtighed & kaffegrums – fra kaffegrums til hudpleje. Ja, den er god nok. SIMON ...
Steffen Lykke Rasmussen, SPEAKERSlounge, foredrag, foredragsholder, book foredrag

Steffen Lykke Rasmussen

OM SOCIALT IVÆRKSÆTTERI – et halvt år som hjemløs og nytænkning af de sociale indsatser STEFFEN LYKKE RASMUSSEN ...
Mikael kamper, SPEAKERSlounge, foredrag, tlf. 27606005, foredragsholder

Mikael Kamber

Skru op for arbejdsglæden og livsglæden – foredrag om positiv psykologi MIKAEL KAMBER Journalist, forfatter og foredragsholder. Inspirerende ...
SPEAKERSLounge ofredrag, Kenneth Collins, foredrag, find foredrag

Kenneth Collins

Smerte og stresshåndtering – kan reduceres med simple redskaber KENNETH COLLINS Kropsterapeut, stifter af Body Correction & foredragsholder ...
Tina Nielsen, SPEAKERSlounge foredrag, Tlf. 27606005

Tina Nielsen

Slip stressen – Tinas tilgang til stresscoaching er at koble selve coachingen med mentaltræning, for at opnå det ...
Osama Salame_SPEAKERSlounge foredrag_

Osama Salame

Historier, der rykker! – motivation, historiefortælling og effekten af storytelling OSAMA SALAME Motivational Speaker og Storyteller Jeg er ...
Henrik Skovdal, SPEAKERSLounge foredrag, tlf. 27 6060 05

Henrik Skovdal

Er du til grin? – Skal du virkelig trænge igennem foran en forsamling, virker din humor som den ...
Foredragholdere SPEAKERSlounge,_foredragsrække 2020, foredrag, foredragsholder

SPEAEKERSlounge Foredragsrække 2020

SPEAKERSlounge foredragsrække 2020 – kom til gratis foredrag og hør top professionelle oplægsholdere I 2020 afholder SPEAKERSlounge inspirerende ...
Pernille Taarup, foredragsholder. SPEAKERSlounge foredrag, find foredragsholder, foredrag

Pernille Taarup

Relationer – hun skaber menneskelig og forretningsmæssig udvikling og forandring i private og offentlige organisationer PERNILLE TRRAUP Foredragsholder, ...
Lene Fischermann, SPEAKERSlounge foredrag, foredragsholder, find foredrag, foredrag, SPEAKERSlounge

Lene Fischermann

Lederskab med kraftfuld kommunikation - Er du leder, er det ikke nok at udøve ledelse LENE FISCHERMANN Lene ...
Foredragsholder-Søren-Matthiesen-Unge-stoffer-og-misbrug_SPEAKERSlounge

Søren Matthiesen

Fra narkoman til akademiker - vejen tilbage til livet SØREN MATTHIESEN Jurastuderende, foredragsholder og YouTuber Mit navn er ...
torben Lorentsen, Speakerslounge, foredrag

Torben Lorentsen

DIN styrke til succes - findes i din personlighed og passion!! TORBEN LORENTSEN Foredragsholder, underviser, mentor og menneske ...
Henrik Bisbo, foredragsholder, Speakersklounge

Henrik Bisbo

Verdens ældste analyseværktøj – mere livskraftigt end nogensinde. HENRIK BISBO Erfaren leder fra det private erhvervsliv, team builder, ...
Georg-Julin, Speakerslounge foredrag, foredragsholdere

Georg Julin

Hvor blev den danske humor af? - kommunikation for alle aldersklasser GEORG JULIN Kommunikationsrådgiver, journalist, underviser, programtilrettelægger for ...
Amy Doherty Jönsson, speakerslounge, foredrag, foredragsholder

Amy Doherty Jönsson

Teenagementor som ALTID hepper på de unge - alle unge er i stand til at udvikle sig positivt ...
Bernt Lassen, Speakerslounge, foredrag, foredragholder

Bernt Lassen

Med fokus på at leve et godt og lykkeligt liv - i arbejde og fritid BERNT LASSEN Indehaver ...

Thomas Gerstrøm

Din kærlighed til barnet udtrykkes også med et nej! - han giver forældre øvelser, metoder og tro på, ...

Yvonne Urban

"Fremtidens karriere" - når talen falder på forretning koblet med menneskers karrieredrømme og arbejdsmarkedets agile udvikling. YVONNE URBAN ...
Morten Brøgger, foredragsholder,SpeakersLounge, foredrag

Morten Brünning Brøgger

Unfolding Human Potential -Fremtidens lederegenskaber indebærer mod, kreativitet og nysgerrighed. MORTEN BRÜNNING BRØGGER Mentaltræner og erhvervscoach, Team- og ...
Marie Laursen, speakerslounge, pigen med glasknoglerne, foredragsholder

Marie Laursen

"Sæt turbo på din livsglæde" Ærlige og inspirerende foredrag om både sygdom, livsglæde, jernvilje og humor. Marie Holm ...
Kenneth Dreyer, Speakerslounge, foredrag, foredragsholder find foredrag1

Kenneth Dreyer

Træn din mentale styrke og skab resultater Hvordan kan du øge din mentale styrke? KENNETH DREYER Mentaltræner, coach ...
Jytte Hollender, SpeakersLounge ,foredrag, find foredrage, foredragsholder, karriereudvikling

Jytte Hollender

De tre tidstyper®, karriereudvikling for kvinder og forskellene på mænd og kvinders kommunikationsform JYTTE HOLLENDER Professionel underviser og ...
peter winther, speakerslounge, foredrag

Peter Winther

Foredrag om kundeloyalitet - foredrag om kundeloyalitet, mental sundhed, konflikter, forandringer og personlig udvikling. PETER WINTHER Loyalitetsekspert, forfatter, ...
Mathias Bruhn, SpeakersLounge, foredrag, personlig gennemslagskraft

Mathias Bruhn

Lær at brænde igennem i din karriere med stærke førstehåndsindtryk, præsentationer der huskes og karismatisk gennemslagskraft!  Mathias Bruhn ...
Mille Sjøgren, SpeakersLounge, foredrag, foredrgsholdere

Mille Bruun Sjøgren

Sådan tænker næste generation af arbejdstagerer MILLE BRUUN SJØGREN Foredragsholder, forfatter til bogen Digitale Nomader, indehaver af Millespeak ...
Dorte Møller Madsen, SpeakersLounge

Dorte Møller Madsen

Sælger I stadig, som da der var ledning på telefonen? DORTE MØLLER MADSEN Foredragsholder, Digital Strateg og Forretningsudvikler ...
Suzana Milovic, SpeakersLounge, foredrag.

Suzana Milovic

Bæredygtig Business: Forretning og Udvikling med Mål og Mening SUZANA MILOVIC Foredragsholder, Forretningsudvikler og Forandringsleder Suzana inviterer til ...
Balder Vent-Striim, ofredrag, SpeakersLounge 1

Balder Vendt-Striim

Arbejdsglæde og styrket kultur Balder Vent-Striim Foredragsholder & CEO i virksomheden 360Job. Balder Vendt-Striim har gennem de seneste ...
Malue Montclaire Ignez, speakerslounge 300

Malue Montclairre

Det liv du ønsker...skal du få! MALUE MONTCLAIRRE Terapeut, foredragsholder og kursusleder. Malue hjælper mennesker med at gå ...
Thomas Nybro SpeakersLounge foredrag1

Thomas Dybro

Forstå misforståelser THOMAS DYBRO Forfatter, coach, foredragsholder, teamudvikling, underviser i gidseloverlevelse i Forsvaret Thomas var blandt de overlevende, ...
Anders Bircow foredrag, SpeakersLounge

Anders Bircow

Sæt dig selv i førersædet og tag ansvar. Du kender ham som "ham i midten" og den ene ...
Hannelise og Simone foredrag, SpeakersLounge

Hannelise og Simone

Livsglæde og musikalske guldkorn HANNELISE OG SIMONE Hannelise er foredragsholder, NLP coach & CEO. Simone er musiker med ...
Allan Bo, speakersLounge 2

Allan Bo

Den svingende organisation - om samspil i organisationen ALLAN BO Foredragsholder, musiker og organisationsrådgiver. For at lykkes som ...
Torben Wiese, Foredrag med Torben Wiese

Torben Wiese

Scandinaviens vanebryder #1 TORBEN WIESE Foredragsholder, workshopkonsulent, forfatter og ledelsesrådgiver. Torben Wiese er kendt fra bl.a. DR, TV2, ...
Peter Mygind SpeakersLounge foredrag

Peter Mygind

Det glade liv og den ægte arbejdslæde! PETER MYGIND Skuespiller, tv-vært, musiker, entertainer, konferencier og foredragsholder. Foredrag med ...